Webshops zijn verplicht te verwijzen naar het Online Dispute Resolution Resolution-platform van de EU. Het ODR-platform is sinds kort live en is de centrale plek voor het beslechten van geschillen.

Het ODR-platform is de online invulling van Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR is geschillenbeslechting buiten de rechter om en kan verschillende vormen hebben. De EU wil hiermee het vertrouwen in het doen van online aankopen vergroten.

Verplicht verwijzen naar ODR

Webshops zijn verplicht om duidelijk te verwijzen naar het ODR-platform en (indien hierbij aangesloten) ook naar een nationale geschillencommissie. De klachtenpagina is een logische plek om de verwijzing op te nemen. Bovendien moet de verwijzing opgenomen worden in de algemene voorwaarden.

Elke lidstaat van de EU is verplicht te zorgen voor een commissie voor het beslechten van geschillen. Via het ODR-platform komt een klacht dan daar terecht. In Nederland is dat de Geschillencommissie Algemeen.

Webshops kunnen niet verplicht worden zich aan te sluiten. Als consument heb je dus geen garantie dat je klacht via een geschillencommissie beslecht wordt. Een gang naar de rechter is natuurlijk wel mogelijk.