Retailers zijn in het algemeen niet blij met concurrenten die zich in de buurt vestigen. Om die concurrenten een (tijdelijke) hak te zetten wordt soms een bestuursrechtelijke procedure gestart. Tegen de benodigde omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging.

Als concurrent kun je in het bestuursrecht als belanghebbende worden aangemerkt. Je moet dan wel in dezelfde markt en verzorgingsgebied actief zijn. Als je ook in bestuursrechtelijke zin concurrent bent, kun je in principe bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning en ook in hoger beroep gaan.

Beperking: releativiteitsvereiste

Een beperking bij het instellen van beroep is het relativiteitsvereiste. Het relativiteitsvereiste houdt in dat een besluit alleen door de bestuursrechter vernietigd kan worden als de regel waarop je een beroep doet, je eigen belangen belangen moet beschermen.

De wetgever wil dus dat er een verband bestaat tussen jouw beroepsgrond en jouw reden om een besluit in beroep aan te vechten. Alleen dan kan de rechter het besluit vernietigen. Het relativiteitsvereiste geldt alleen in de beroepsfase van een besluit, niet in de bezwaarfase.