Over deze vraag is al meerdere keren uitspraak gedaan. Als vuistregel geldt dat het gebruik van het merk van een ander als keyword is toegestaan. Voorwaarde is wel dat er geen sprake is van een verboden (aan de merkhouder voorbehouden) handeling. Het bewust zaaien van verwarring is hier een belangrijk voorbeeld van.

Het moet voor de gebruiker van Google duidelijk zijn van wie de advertentie afkomstig is. Als dat niet zo is, is adverteren met een ander merk als keyword niet toegestaan.

Het is dan ook zaak duidelijk te zijn over de afkomst van een advertentie. Noem uw eigen naam in de titel van de advertentie, de URL van de landingspagina en in de tekst van de advertentie zelf. Gebruik hier niet het merk van de ander.

Bekende merken genieten bovendien extra bescherming. Houders van die merken kunnen optreden als er afbreuk wordt gedaan aan hun merk en de reputatie in het geding is.