Een pop-up store is voor retailers een slimme manier om aandacht te genereren voor een merk of product. Of om te testen of dat merk daadwerkelijk zo goed aanslaat als je denkt of hoopt. Bovendien is een pop-up store een handig instrument om leegstand tegen te gaan.

Maar de flexibiliteit die past bij een pop-up store, past in beginsel niet zo goed bij het huurrecht. Wat te doen?

Huurovereenkomst voor twee jaar of korter

In de wet is een uitzondering opgenomen ten aanzien van de huurovereenkomst die voor twee jaar of korter is gesloten. De normale regels voor (290-)winkelruimte zijn dan niet van toepassing. De huurovereenkomst geldt dan niet automatisch voor vijf jaar en partijen zijn ook niet gebonden aan de wettelijke regels omtrent de beëindiging van de overeenkomst.

Het gebruik moet je na twee jaar ook wel daadwerkelijk staken. Indien het gebruik van de winkelruimte immers langer dan twee jaar heeft geduurd gaat automatisch een overeenkomst voor vijf jaar gelden. Zet die einddatum dus goed in je agenda.

Gebruikersovereenkomst

Een andere mogelijkheid voor het tijdelijk gebruik van een pand, is het sluiten van een gebruiksovereenkomst. Je betaalt de eigenaar van het pand dan alleen een gebruiksvergoeding. Let er bij het aangaan van de gebruiksovereenkomst wel op dat de vergoeding die je betaalt ook echt een vergoeding is. Betaal je een gebruiksvergoeding die in de buurt komt van een marktconforme huurprijs voor de bedrijfsruimte, dan kan er toch van een huurovereenkomst sprake zijn. En is de niet zo flexibele huurwetgeving op de overeenkomst van toepassing.