Met de nieuwe Wet flexibel werken kunnen werknemers die een half jaar of langer in dienst zijn, een verzoek indienen bij de werkgever om arbeidsduur, werktijd en werkplek te wijzigen. Werkgevers hoeven het verzoek niet in te willigen.

Voor de arbeidsduur geldt voor kleine werkgevers (minder dan 10 werknemers) een uitzondering. Zo’n kleine werkgever dient zelf een regeling te treffen met betrekking tot het recht van de werknemers op wijziging van de arbeidsduur. Deze uitzondering geldt niet voor wijziging van werktijden of werkplek.