Als u uw onderneming verkoopt, kan de bedrijfslocatie van uw onderneming  mede bepalend zijn voor de waarde. Dit geldt bij uitstek voor de detailhandel, bijvoorbeeld bij de verkoop van een horecapand of een winkel. Als u een lopend huurcontract heeft, dan moet dat dus kunnen overgaan op de koper. De partij die het bedrijf overneemt treedt dus “indeplaats” als huurder in de lopende huurcontract.

Niet uitgesloten

Wettelijk is geregeld dat de mogelijkheid tot indeplaatsstelling niet in een huurcontract uitgesloten kan worden. Staat zo’n bepaling wel in een huurcontract, dan is die bepaling vernietigbaar. De gedachte hierbij is dat wanneer de huurder tijdens de looptijd van het huurcontract een zwaarwichtig belang  krijgt om zijn bedrijf te verkopen, de overdracht zinloos zou kunnen zijn zonder overdracht van het huurrecht.

Overleg met de verhuurder

De eerste stap van een indeplaatsstelling is overleg met de verhuurder. Het is zaak om dit zo snel mogelijk te doen omdat een indeplaatsstelling een voorwaarde kan zijn voor een succesvolle bedrijfsoverdracht. Verbindt u sowieso niet onvoorwaardelijk bij de verkoop van uw onderneming (inclusief overdracht huurovereenkomst) wanneer een indeplaatsstelling niet goed is geregeld. Zorg eerst voor toestemming van de verhuurder of anders een bindende rechterlijke uitspraak.

Overleg met de verhuurder verloopt niet altijd soepeltjes. Bij de indeplaatsstelling gaat het lopende huurcontract met alle rechten en plichten op de opvolgende huurder over. Dus ook de huurprijs. Voor verhuurder misschien aanleiding om over een huurverhoging voor de opvolger te beginnen. Maar de verhuurder mag deze eis niet verbinden aan zijn medewerking aan de indeplaatsstelling, hier is geen wettelijke basis voor. Wordt deze eis gesteld, dan hoeft u daar dan ook niet mee in te stemmen.

Naar de rechter

Als het overleg met de verhuurder op niets uitloopt, biedt de wet de huurder de mogelijkheid van indeplaatstelling om de huurovereenkomst alsnog aan de koper over te dragen. U kunt dat via een verzoek aan de kantonrechter doen.