De Nederlandse Franchise Code (NFC)  is een richtinggevend kader van gedragsnormen over de omgang tussen franchisenemers en franchisegevers. Voor, tijdens en na de franchiserelatie. De code is door de sector zelf opgesteld.

De NFC is op dit moment niet bindend, tenzij franchisegever en franchisenemer dat samen overeenkomen. In dit niet bindende karakter komt mogelijk verandering.