Een klantenkaart wordt meestal door de franchisegever uitgegeven. Maar ook een franchisenemer kan dit doen.

Voor beiden geldt uiteraard dat de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht worden genomen. Ook in de Nederlandse franchisecode is het uitgangspunt dat zowel de franchisegever als de franchisenemers klantgegevens kunnen verzamelen.

Klantgegevens opnemen in franchiseovereenkomt

Het is aan te raden om afspraken over het verzamelen, verwerken en gebruiken van klantgegevens vast te leggen in de franchiseovereenkomst. Bedenk hierbij ook wat er gebeurt met klantgegevens na het beëindigen van de franchiserelatie.