Cameratoezicht kan helpen tegen diefstal en kan de veiligheid van uw werknemers vergroten. Tegelijkertijd is filmen op de werkvloer een grote inbreuk op de privacy van werknemers en bezoekers.

Cameratoezicht is dan ook aan een aantal regels gebonden. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zou cameratoezicht toegestaan kunnen zijn als:

  1. werkgever een gerechtvaardigd belang heeft voor cameratoezicht;
  2. dat doel alleen gerealiseerd kan worden met behulp van cameratoezicht;
  3. cameratoezicht onderdeel is van een totaal pakket aan maatregelen;
  4. werkgever een privacytest doet, waarbij het eigen belang zorgvuldig wordt afgewogen tegen die van werknemer en bezoeker;
  5. de plannen met cameratoezicht met de ondernemingsraad zijn besproken;
  6. voldaan is aan de plicht werknemer en bezoeker te informeren over het cameratoezicht (bijvoorbeeld met bordjes);
  7. voldaan wordt aan de bewaartermijn van de camerabeelden (maximaal 4 weken, maar langer als het noodzakelijk is om een specifiek incident af te handelen).

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens