In een distributieovereenkomst verplicht een leverancier (vaak de fabrikant) zich om bepaalde producten of diensten aan een distributeur te leveren. De distributeur koopt en (weder)verkoopt hierbij voor eigen rekening.

Distributieovereenkomst niet wettelijk geregeld

Een distributieovereenkomst is niet specifiek in de wet geregeld. Het schriftelijk vastleggen van een distributieovereenkomst is natuurlijk wel aan te raden, is geen verplichting. Hieronder kort een aantal onderwerpen dat (vaak) in een distributieovereenkomst staat:

Omschrijving van het product

Het product dient zo eenduidig mogelijk omschreven te worden. Het is wel aan te raden om goed na te denken over de plannen met het product. Denk hierbij aan wijzigingen van het product, door verbeteringen en nieuwe versies.

Een distributeur kan belang hebben bij een ruime omschrijving van het product, terwijl de leverancier meer belang heeft bij beperking van de omschrijving.

Prijs van het product

De prijs waarvoor de distributeur inkoopt bij de leverancier, kan voor een bepaalde tijd worden vastgelegd. Het is aan te raden m een bepaling op te nemen waarin wordt vastgelegd dat de overeenkomst opgezegd kan worden wanneer er geen overeenstemming over de inkoopprijs wordt bereikt. Die inkoopprijs bepaalt immers mede de verkoopprijs en dus het vermogen van de distributeur om te concurreren.

Afspraken over de verkoopprijs brengen al snel  mededingingsrechtelijke bezwaren met zich mee.

Exclusiviteit

Ook met betrekking tot exclusiviteit kunnen de belangen van leverancier en distributeur uiteen lopen. In veel distributieovereenkomsten komt een artikel voor waarin het de distributeur verboden wordt producten te leveren buiten het overeengekomen afzetgebied. De werking van zo’n artikel is in de praktijk beperkt.
Een distributeur zal producten mogen leveren buiten zijn afzetgebied indien hij een verzoek tot levering krijgt, zonder actieve klantbenadering  (passieve verkoop). Exclusiviteit is een heikel (juridisch) onderwerp in een distributieovereenkomst, ook omdat het mededingingsrecht hierbij om de hoek komt kijken.

Non-concurrentiebeding

Via een non-concurrentiebeding kan de leverancier de distributeur verplichten om tijdens en/of na de distributieovereenkomst om geen concurrerende producten te verkopen.

Afzetgebied

Het afzetgebied komt vaak terug in de bepaling van exclusiviteit. Maar er is natuurlijk meer over te zeggen. Denk bijvoorbeeld aan de tijdsbepaling voor een afzetgebied, een optie op meer afzetgebieden of het eventueel wijzigen van het afzetgebied tijdens de looptijd van een distributieovereenkomst. Bovendien heb je te maken met de verkoop via internet.

Productaansprakelijkheid

In Nederland is in beginsel de producent aansprakelijk voor schade (bij derden) veroorzaakt door een gebrek in of aan het product. Maar de door schade gedupeerde kan in principe iedereen in de keten aanspreken tot het betalen van de schadevergoeding. Die aangesproken partij moet (na betaling van de schade of na veroordeling tot betaling) de schade zelf verhalen bij de uiteindelijke fabrikant. Zeker bij internationale handel een ingewikkelde en kostbare zaak.

Een distributeur zal in de distributieovereenkomst dan ook willen afspreken dat hij (indien hij moet betalen aan een afnemer) de leverancier kan afspreken de betaalde schade te vergoeden. Nog beter voor de leverancier is een contractuele vrijwaring..

Marketing en promotie

In een distributieovereenkomst worden vaak afspraken gemaakt over wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de verkoop- en marketinginspanningen. En wie de kosten hiervoor betaalt.

Geheimhoudingsbeding

Een distributieovereenkomst geeft leverancier en distributeur een kijkje in elkaars keuken. Een geheimhoudingsbeding is dan ook gebruikelijk in een distributieovereenkomst.

Duur en beëindiging distributieovereenkomst

In de praktijk doet een distributeur de investeringen en zal een voorkeur hebben voor een langlopende distributieovereenkomst. De distributeur wil vaak de kat uit te boom kijken, alvorens zich langer te binden.

Distributieovereenkomsten kunnen voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd worden overeengekomen. Bij beide type overeenkomsten is het wenselijk zaak dat een opzegtermijn wordt bepaald. Vanuit de rechtspraak geldt dat een redelijke opzegtermijn in acht dient te worden genomen.

Met een distributieovereenkomst kunnen distributeur en leverancier alle kanten op. Bovenstaande opsomming is dan ook zeker niet uitputtend. Laat je goed adviseren bij het sluiten van een distributieovereenkomst.