Een goede, unieke en beschrijvende handelsnaam is belangrijk. Zo’n domeinnaam draagt bij aan de uitstraling van een merk of bedrijf en aan de zichtbaarheid in de zoekresultaten van Google. Alle reden om te investeren in een goede domeinnaam maar ook scherp te zijn op eventuele inbreuken van anderen.

Wat is een handelsnaam?

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handel voert en zoals die staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Een handelsnaam is beschermd, niet iedereen kan dezelfde handelsnaam gebruiken. Handelsnamen mogen niet tot verwarring bij het publiek leiden. Om voor bescherming in aanmerking te komen hoef je geen registratie of inschrijving te doen bij de KvK; je verkrijgt een recht op een handelsnaam door het feitelijk gebruik van die naam als aanduiding van jouw onderneming.

Inbreuk op een handelsnaam?

De Handelsnaamwet bepaalt dat een handelsnaam niet tot verwarring mag leiden. Die mogelijke verwarring beperkt zich tot een geografische regio.

Degene die als eerst gebruik maakt van een handelsnaam, verdient bescherming verdient tegen onrechtmatige inbreuk daarop. Bepalend daarbij is het eerste gebruik van de handelsnaam in het economisch verkeer (facturen, mailcorrespondentie etc.).

Wordt de domeinnaam als handelsnaam gebruikt?

Een domeinnaam kan een handelsnaam zijn, als de naam ook gebruikt wordt op briefpapier, facturen en een bedrijfsauto. Bedenk hierbij dat u zich met online handelen via een website met een handelsnaam als domeinnaam  op een grote geografische regio richt.

Als de domeinnaam alleen als internetadres gebruikt wordt voor een website met daarop een afwijkende naam, dan is de domeinnaam geen handelsnaam.

Alleen als een inbreukmakende domeinnaam als handelsnaam wordt gebruikt, is er sprake van inbreuk op de handelsnaam van een andere onderneming. Inbreuk op een handelsnaamrecht kan alleen gepleegd worden door een andere handelsnaam.

Er kan overigens ook sprake zijn van inbreuk wanneer de domeinnaam slechts in geringe mate afwijkt van de andere handelsnaam. Voor gangbare woorden en beschrijvende aanduidingen gelden geen beperkingen en vormen dus geen inbreuk op de handelsnaam.