Grote franchiseformules hebben doorgaans een franchiseraad, een overlegorgaan voor franchisegever en franchisenemers.

De wijze waarop de franchiseraad funcioneert en adviseert staat doorgaans in een franchisereglement. De franchiseraad is een overlegorgaan en kan ook niet in een gerechtelijke procedure optreden.

Wel kan de franchiseraad in sommige gevallen een bindend advies geven. Maar dat ligt ook weer aan het mandaat van de raad in het franchisereglement. Staat daar niets over een bindend advies, dan is de individuele franchisenemer niet gebonden aan een advies van de franchiseraad. Sowieso zal de franchiseraad geen verplichtingen uit een individuele franchiseovereenkomst kunnen wijzigen.

Belangrijke rol

Een franchiseraad heeft – ondanks de beperkte macht – een belangrijke rol binnen een franchiseorganisatie. De raad deelt kennis en ervaringen en zorgt voor draagvlak voor (wijzigingen van) de formule. Franchisenemers kunnen er hun stem laten horen.

Een franchiseraad is vaak een signaal voor een goed georganiseerde franchiseorganisatie. Maar een franchiseorganisatie is niet verplicht om een franchiseraad op te richten.

Vereniging van franchisenemers

Een franchiseraad is een overlegorgaan, een vereniging van franchisenemers is een betere plek om de belangen van franchisenemers te behartigen. De vereniging kan ook optreden in een gerechtelijke procedure.