Conformiteit is het recht van de consument op een product conform de redelijkerwijs gewekte verwachtingen. Voldoet een product niet aan wat een consument redelijkerwijs mag verwachten op basis van de koopovereenkomst? Dan kan er sprake zijn van ‘non conformiteit’.

Als de consument aangeeft dat een product niet aan de conformiteitseis voldoet, dan moet u dat product herstellen of vervangen. Zonder verdere kosten. De consument heeft in principe de keuze om te laten herstellen of vervangen. Tenzij de gekozen optie in geen verhouding staat tot de andere optie.

Als herstellen of vervangen niet mogelijk is, dan heeft de consument recht op teruggave van zijn geld.