De Ragetlie-regel bepaalt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die binnen zes maanden volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet van rechtswege eindigt, maar rechtsgeldig moet worden opgezegd.

Toepassing ragetlie-regel

De ragetlie-regel kan van toepassing zijn als een werkgever na een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbiedt. De Ragetlie-regel doet zich alleen voor als tussen de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een periode van maximaal zes maanden zit.

De Ragetlie-regel geldt niet indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is beëindigd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.