Als ondernemer, kunt u inspecteurs van de overheid op bezoek krijgen. Zoals Inspectie SZW, Belastingdienst, brandweer, gemeente of provincie. Zij controleren of u zich aan de wet houdt, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid, milieuregels en arbeidsomstandigheden.

Bestuurlijke boete

De boetes van die instanties, waaronder inspectiediensten, worden bestuurlijke boetes genoemd. Een bestuurlijke boete heeft een bestraffend karakter.

De hoogte van een bestuursrechtelijke boete is vaak aan de duur of de ernst van de overtreding gekoppeld en kan daardoor fors oplopen.

Boeterapport

Als een toezichthouder een overtreding constateert, maakt hij/zij  een boeterapport op. Daarin staat onder meer welke overtreding u volgens de toezichthouder heeft begaan. Als duidelijk is dat de toezichthouder  een boeterapport tegen u gaat opmaken, bent u niet verplicht om vragen over de overtreding te beantwoorden. Dit wordt u ook verteld. Maar als de boete niet aan u zal worden opgelegd, bent u wel verplicht medewerking te verlenen aan het onderzoek door de toezichthouder.

Bezwaar

Uiteindelijk ontvangt u een boetebeschikking. Dit is de brief waarin staat beschreven om welke overtreding het gaat en wanneer die is geconstateerd.

Bent u het niet eens met deze beschikking, dan kun u daartegen bezwaar maken bij de minister voor wie de inspectiedienst werkt. Daarna kunt u beroep instellen bij de rechtbank en vervolgens eventueel hoger beroep.

Bron: Inspectieloket

Tags: ,