Een handelsnaam is een naam waaronder een onderneming handel drijft. Een onderneming kan meerdere handelsnamen hebben. Het handelsnaamrecht beschermt die handelsnamen.

Een handelsnaam ontstaat doordat een onderneming de naam gebruikt bij het drijven van handel. Het gebruik van de naam kan op verschillende manieren duidelijk worden: van een website tot een factuur. Het gebruik van de handelsnaam is niet in tijd gemaximeerd. Zo lang de onderneming actief is onder de handelsnaam, kan een beroep worden gedaan op de Handelsnaamwet.

De handelsnaam ontstaat van rechtswege, registratie bij de Kamer van Koophandel is geen voorwaarde. Registratie is wel noodzakelijk om op een later tijdstip nog eens aan te kunnen tonen dat de onderneming op een bepaalde datum al onder die naam bestond.

Handelsnamen kunnen beschrijvend zijn. Maar de beschrijvende naam moet wel echt gebruikt worden en bovendien niet misleidend zijn. Een handelsnaam is misleidend als:

  1. de naam een onjuiste indruk wekt ten aanzien van de eigendom van de onderneming;
  2. een onjuiste indruk wordt gewekt ten aanzien van de rechtsvorm;
  3. een naam misleidend is ten aanzien van de aard van de onderneming.

Een handelsnaam kan in licentie gegeven worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan franchising.