Een licentieovereenkomst gaat in de meeste gevallen over het verlenen van een gebruiksrecht ten aanzien van een intellectueel eigendomsrecht. Een licentieovereenkomst kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een merk, een octrooi of een stuk geschreven tekst.

Er is grote vrijheid voor partijen bij het opstellen van een licentieovereenkomst. De licentieovereenkomst verschilt hierdoor van gelang tot geval. Een licentie kan gratis zijn, maar ook worden verleend tegen een periodieke of eenmalige (licentie)vergoeding.  Toch zijn er artikelen die in de meeste licentieovereenkomsten terug komen.

Wat staat er in een licentieovereenkomst?

Meestal zijn in een licentieovereenkomst de volgende elementen terug te vinden:

  • Partijen (licentiegever en licentienemer) vermeld met de statutaire naam;
  • Onderwerp van de licentie (wat wordt er gelicenseerd?);
  • Omvang van het gebruiksrecht dat wordt verleend. Van lokatie tot het aantal gebruikers, maar ook de mate van exclusiviteit;
  • Duur van de overeenkomst, bepaalde of onbepaalde tijd?;
  • Beëindiging van de de overeenkomst (een opzegtermijn kan geschillen voorkomen);
  • Intellectueel eigendom;
  • Vergoeding en controle op verkoopcijfers;
  • Aansprakelijkheid en garanties. Licentienemer wil doorgaans een verklaring van de licentiegever dat de laatste bevoegd is tot het verlenen van de licentie, maar ook een vrijwaring voor schade als een derde partij een vordering instelt wegens schending van intellectuele eigendomsrechten;
  • Geschillenregeling of toepasselijk recht.