Een merk geeft herkenning, vertrouwen en een onderscheidend vermogen en heeft dus waarde. Het merkenrecht beschermt de consument, maar ook de houder van een merk.

Merkenrecht

Een merk heeft betrekking op een of meerdere woorden (denk aan een zin of slogan), een afbeelding, of een vorm. Zelfs een geluid of kleur kan merkenrechtelijk beschermd worden. Een merkenrecht is de bescherming van een bepaald merk.

Belangrijkste eis aan een merk is dat het onderscheidend vermogen heeft. Hoe sterker het merk, hoe beter uw mogelijkheden zijn om op te treden tegen merkinbreuk.

Geen merk

Bepaalde merken kunnen volgens de wet worden geweigerd. Merken die te weinig onderscheidend vermogen laten zien, in strijd zijn met goede zeden of openbare orde, misleidend, racistisch of godslasterend zijn, kunnen worden geweigerd.

Collectief merk

Een individueel merk onderscheidt een product of dienst  Een collectief merk is een bepaalde vorm van garantie. Een product of dienst heeft door het collectieve merk één of meer gemeenschappelijke kenmerken. Meerdere aanbieders voeren hetzelfde merk. Denk bijvoorbeeld aan het Wolmerk.

Registreren merk

Om een merkrecht te krijgen, moet het merk worden geregistreerd. Een merk kan worden geregistreerd in de Benelux (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom), op niveau van de Europese Unie (Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt) of wereldwijd (Wereld Organisatie voor de Intellectuele Eigendom). Als merkhouder heeft u vervolgens het exclusieve recht om het merk te gebruiken of het merk in licentie aan te bieden of te verkopen. Bij merkinbreuk kunt u dan ook optreden tegen partijen die uw merk gebruiken, misbruiken of namaken.