Met uw merk wilt u uw producten of diensten onderscheiden, uw merk staat ergens voor. Een merkinbreuk is dan ook vervelend en dient aangepakt te worden. 

Er is sprake van merkinbreuk als door het gebruik van het overeenstemmende merk:

  • verwarring kan ontstaan;
  • het afbreuk doet aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van uw merk of
  • meeprofiteert van de bekendheid daarvan.

U kunt niet alleen tegen onrechtmatig gebruik van uw merk optreden, maar ook bij verwarringsgevaar. Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek zou kunnen denken dat de betrokken producten of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.