Surseance van betaling is een algemeen uitstel van betaling en wordt door de rechter op verzoek van de schuldenaar uitgesproken.

Surseance van betaling

Als een schuldenaar voorziet dat hij zijn opeisbare schulden niet meer kan betalen, kan surseance van betaling worden aangevraagd.

Een surseance is een tijdelijke situatie waarin de schuldenaar de financiële problemen op kan lossen, zodat hij zijn schuldeisers (gedeeltelijk) kan betalen. De surseance eindigt wanneer alle schuldeisers betaald zijn, een akkoord wordt bereikt (gerechtelijk of onderhands) of een bedrijf failliet wordt verklaard.

Een verzoek tot surseance moet door een advocaat worden ingediend.