Productaansprakelijkheid is een risicoaansprakelijkheid die rust op een producent van een product. Productaansprakelijkheid gaat over de schade die door het product is veroorzaakt en dus niet op het (kapotte) product zelf.

Productaansprakelijkheid ontstaat door een gebrek aan een product. Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt onder de te verwachten omstandigheden. Consumenten moeten het product ‘gewoon’ kunnen gebruiken. Als de consument het product niet op de juiste wijze gebruikt dan kan er sprake zijn van een zekere mate van eigen schuld.

Gebrekkig product

Wet- en regelgeving gaan uit van een enorme verscheidenheid van producten. Auto’s, levensmiddelen, speelgoed, huishoudelijke apparatuur, doe-het-zelf-artikelen, gas, water en elektriciteit, en grondstoffen en onderdelen die in producten zijn verwerkt. Diensten vallen niet onder productaansprakelijkheid.

Een gebrek aan een product is bijvoorbeeld:

  • het ontbreken van een veiligheidsvoorziening;
  • een ondeugdelijke gebruiksaanwijzing;
  • het ontbreken van waarschuwingen op het product.

Producent

Een producent van een product bent u als u als u

  • fabrikant bent van het eindproduct;
  • fabrikant van een onderdeel van het product;
  • producent bent van een grondstof;
  • zich presenteert producent door uw naam, merk of een ander onderscheidingsteken op een product aan te brengen;
  • De commerciële importeur van het product in de Europese Economische Ruimte;
  • De leverancier, indien de naam van de producent niet kan worden vastgesteld, tenzij de leverancier binnen redelijke termijn meedeelt wie het product heeft geleverd.

Hoofdelijk aansprakelijk

Indien er meerdere producenten aan te wijzen zijn, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk. De benadeelde partij kan zelf kiezen op wie hij zijn schade verhaalt.