Als een overeenkomst niet wordt nagekomen, kan die overeenkomst worden afgedwongen bij de rechter. Dat kan niet altijd, er zijn uitzonderingen. Rechtsverwerking is zo’n uitzondering.

Het is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat alleen tijdsverloop onvoldoende is voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking. Het gaat om het gedrag van de gerechtigde.

Er is sprake van rechtsverwerking wanneer het gedrag van de gerechtigde er voor heeft gezorgd dat het niet redelijk en billijk meer is dat hij zijn recht kan inroepen. Dat is het geval wanneer degene die na zou moeten komen volgens de overeenkomst:

  • er op vertrouwde dat de gerechtigde zijn recht niet zou inroepen of
  • onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard als¬†alsnog zou moeten worden nagekomen.

Of er sprake is van rechtsverwerking is per geval verschillend.