De franchise overeenkomst is een overeenkomst waarbij de franchisegever het recht verleent aan de franchisenemer om een franchise onderneming te exploiteren tegen een geldelijke vergoeding.  

Over dit gebruiksrecht moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Het is verstandig om de rechten en verplichtingen van de franchisegever en de franchisenemer in een (schriftelijke) franchiseovereenkomst vast te leggen. Die overeenkomsten kunnen per formule verschillen.

Onderwerpen die meestal terug komen in een franchiseformule zijn:

 • omschrijving van de franchiseformule;
 • de duur van de overeenkomst;
 • betaling van verschillende vergoedingen;
 • verzekeringen;
 • vrijwaringen en aansprakelijkheid;
 • gronden voor verlenging van de franchiseovereenkomst;
 • geheimhouding (vooral gericht op knowhow);
 • Intellectueel eigendom;
 • non-concurrentie;
 • (gezamenlijke) marketing;
 • ondersteuning door de franchisegever (training, opleiding etc.);
 • assortiment en prijzen;
 • targets;
 • gevolgen van beëindiging van de franchiserelatie;
 • een optierecht voor de franchisegever om de zaak van de franchisenemer over te nemen
 • Betalingsverplichting, boekhouding;
 • Geschilenregeling.

Bij de franchiseovereenkomst hoort vaak een franchisehandboek. Hierin staan regels, richtlijnen en adviezen voor het uitvoeren van de franchiseformule.