De Reclamecode voor voedingsmiddelen is aangepast. Er gelden nu specifieke beperkingen voor voedingsmiddelenreclame gericht op kinderen tot en met 12 jaar.

Reclame voor voedingsmiddelen op mediadragers specifiek gericht op kinderen tot en met 12 jaar zijn niet langer toegestaan, tenzij

  1. minder dan 25% van de doelgroep onder de 12 jaar is;
  2. de reclame-uiting in samenwerking met de overheid of een andere erkende autoriteit op het gebied van voeding, gezondheid en beweging tot stand is gekomen;
  3. de reclame gericht is op kinderen van 7 tot en met 12 jaar en voldoet aan voedingskundige criteria of;
  4. het reclame voor verpakkingen en point-of-sale materiaal betreft. Ook op scholen en kinderdagverblijven gelden beperkingen voor allerlei vormen van voedingsreclames.