Bij wifi-tracking wordt het wifi signaal van een mobiele telefoon getracked. Voor winkeliers een interessant gegeven, omdat zij zo inzicht krijgen in de hoeveelheid mensen die langs een winkel lopen en naar binnen gaan.

Voor wifi-tracking hoeft een telefoon niet met een wifi-netwerk verbonden te zijn. Telefoons zoeken zelf via een signaal actief naar wifi-netwerken. Het unieke mac-adres in dat signaal wordt voor wifi-tracking gebruikt. Meestal staat elk mac-adres voor een klant, behalve bij klanten die meer dan één apparaat met wifi bij zich dragen.

Wettelijke grondslag nodig voor wifi-tracking

Uit het signaal worden de locatiegegevens en het unieke nummer van de mobiele telefoon opgeslagen en verwerkt. Deze persoonsgegevens mogen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) alleen verwerkt worden als daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld als iemand hiervoor toestemming heeft gegeven.

Informeren en bewaartermijn

Naast de noodzakelijke wettelijke grondslag, stelt de Wbp ook eisen aan de manier waarop die gegevens mogen worden verwerkt. Organisaties die wifi-tracking inzetten, moeten mensen bijvoorbeeld helder informeren over welke gegevens worden verzameld en waarvoor dat gebeurt. Dit moet op het moment dat de gegevens worden vastgelegd. Daarnaast mogen de persoonsgegevens maar voor een beperkte periode worden bewaard. Dat mag alleen zolang het noodzakelijk is voor het doel van de metingen. Voor meetgegevens binnen winkels is dit maximaal 24 uur. Na die periode moeten de gegevens direct worden vernietigd of onomkeerbaar worden geanonimiseerd.

Voor wifi-tracking op de openbare weg zijn meer waarborgen nodig dan wanneer dit binnen bijvoorbeeld een winkel gebeurt. In de openbare ruimte moeten mensen zich onbespied kunnen bewegen. De gegevens moeten dan bijvoorbeeld onmiddellijk en onomkeerbaar worden geanonimiseerd.